банка на податоци

data bank

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • видеотекст — (лат. videre, textus прикажување, содржина) комп. систем на пишани знаци што се пренесуваат преку поштенски линии од главната банка на податоци до крајните корисници со него можат да се служат сите телефонски претплатници ако се опремени со… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.